Menu
091.663.2282 - 0934.666.282 luatminhchautn@gmail.com

Cách treo biển hiệu Doanh nghiệp, cách treo biển quảng cáo Công ty

Khi tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh; việc treo biển hiệu doanh nghiệp tại trụ sở chính hay các địa điểm hoạt động khác như chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp là cần thiết. Bài viết dưới đây sẽ giúp cho bạn nắm vững được cách treo biển hiệu doanh nghiệp đúng quy định, tránh việc bị xử phạt và tháo biển, ảnh hưởng đến hoạt động, uy tín của Công ty.

cách treo biển hiệu doanh nghiệp

1. Treo biển hiệu Doanh nghiệp phải có các nội dung sau (quy định tại Điều 34 Luật Quảng cáo 2012):

 • Tên cơ quan chủ quản trực tiếp (nếu có); Doanh nghiệp không được ghi cơ quan chủ quản là các cơ quan quản lý nhà nước.
 • Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh theo đúng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Địa chỉ, điện thoại.

2. Chữ viết, hình ảnh trên biển hiệu phải tuân thủ quy định sau:

 • Biển hiệu phải viết bằng chữ Việt Nam; trừ trường hợp trên biển hiệu ghi Nhãn hiệu hàng hoá, khẩu hiệu, thương hiệu, tên riêng bằng tiếng nước ngoài hoặc các từ ngữ đã được quốc tế hoá không thể thay thế bằng tiếng Việt của Doanh nghiệp.
 • Khổ chữ nước ngoài không được quá ba phần tư khổ chữ tiếng Việt và phải đặt bên dưới chữ tiếng Việt.
 • Trên biển hiệu được thể hiện biểu tượng (logo) đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền, diện tích logo không quá 20% diện tích biển hiệu, không được thể hiện thông tin, hình ảnh quảng cáo cho bất cứ loại hàng hóa, dịch vụ nào.

3. Kích thước biển hiệu được quy định như sau:

 • Đối với biển hiệu ngang thì chiều cao tối đa là 2m, chiều dài không vượt quá chiều ngang mặt tiền nhà;
 • Đối với biển hiệu dọc thì chiều ngang tối đa là 1m, chiều cao tối đa là 4m nhưng không vượt quá chiều cao của tầng nhà nơi đặt biển hiệu.

4. Cách treo biển hiệu doanh nghiệp:

 • Biển hiệu chỉ được viết, đặt sát cổng, hoặc mặt trước của trụ sở hoặc nơi kinh doanh của tổ chức, cá nhân; mỗi cơ quan, tổ chức chỉ được viết, đặt một biển hiệu tại cổng; tại trụ sở hoặc nơi kinh doanh độc lập với tổ chức, cá nhân khác chỉ viết, đặt một biển hiệu ngang và không quá hai biển hiệu dọc.
 • Biển hiệu không được che chắn không gian thoát hiểm, cứu hoả; không được lấn ra vỉa hè, lòng đường, ảnh hưởng đến giao thông công cộng.

5. Trường hợp phải xin giấy phép khi treo biển hiệu doanh nghiệp, biển quảng cáo

Việc xây dựng màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời, biển hiệu, bảng quảng cáo độc lập hoặc gắn vào công trình xây dựng có sẵn phải xin giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương trong những trường hợp sau đây:

 • Xây dựng màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời có diện tích một mặt từ 20 m2 trở lên;
 • Xây dựng biển hiệu, bảng quảng cáo có diện tích một mặt trên 20 m2 kết cấu khung kim loại hoặc vật liệu xây dựng tương tự gắn vào công trình xây dựng có sẵn;
 • Bảng quảng cáo đứng độc lập có diện tích một mặt từ 40 m2 trở lên.

6. Xử lý vi phạm

 • Không treo biển tên doanh nghiệp: phạt tiền từ 10.000.000đ đến 15.000.000đ theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 34 Nghị định 50/2016/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư.
 • Vi phạm quy định về quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn, màn hình chuyên quảng cáo (Điều 66 Nghị định 158/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa thể thao du lịch quảng cáo)
  Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi xây dựng màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời có diện tích một mặt từ 20 mét vuông trở lên mà không có giấy phép xây dựng công trình quảng cáo.
  Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi xây dựng biển hiệu, bảng quảng cáo có diện tích một mặt trên 20 mét vuông kết cấu khung kim loại hoặc vật liệu xây dựng tương tự gắn vào công trình có sẵn mà không có giấy phép xây dựng công trình quảng cáo.
  Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi xây dựng bảng quảng cáo đứng độc lập có diện tích một mặt từ 40 mét vuông trở lên mà không có giấy phép xây dựng công trình quảng cáo.
  Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tháo dỡ hoặc khôi phục tình trạng ban đầu.
 • Vi phạm quy định về cách treo biển hiệu (Điều 66 Nghị định 158/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa thể thao du lịch quảng cáo)
  1. Phạt tiền từ 5.000.000đ đến 10.000.000đ đối với một trong các hành vi sau đây:
  a) Không thể hiện đầy đủ trên biển hiệu tên cơ quan chủ quản trực tiếp; tên cơ sở sản xuất kinh doanh theo đúng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; địa chỉ, điện thoại;
  b) Sử dụng biển hiệu có kích thước không đúng theo quy định, trừ trường hợp quy định tại Điểm g Khoản 2 Điều này.
  2. Phạt tiền từ 10.000.000đ đến 15.000.000đ đối với một trong các hành vi sau đây:
  a) Ghi không đúng hoặc ghi không đầy đủ tên gọi bằng tiếng Việt trên biển hiệu;
  b) Không viết bằng chữ tiếng Việt mà chỉ viết bằng chữ tiếng nước ngoài trên biển hiệu;
  c) Thể hiện tên riêng, tên viết tắt, tên giao dịch quốc tế bằng chữ nước ngoài ở phía trên tên bằng chữ tiếng Việt trên biển hiệu;
  d) Thể hiện tên gọi, tên viết tắt, tên giao dịch quốc tế bằng chữ nước ngoài có khổ chữ quá ba phần tư khổ chữ tiếng Việt trên biển hiệu;
  đ) Kinh doanh mà không có biển hiệu;
  e) Quảng cáo hàng hóa lẫn với biển hiệu;
  g) Chiều cao của biển hiệu dọc vượt quá chiều cao của tầng nhà nơi đặt biển hiệu.
  3. Phạt tiền từ 15.000.000đ đến 20.000.000đ đối với một trong các hành vi sau đây:
  a) Treo, dựng, đặt, gắn biển hiệu che chắn không gian thoát hiểm, cứu hỏa;
  b) Treo, dựng, đặt, gắn biển hiệu lấn ra vỉa hè, lòng đường, ảnh hưởng đến giao thông công cộng;
  c) Treo, dựng, đặt, gắn biển hiệu làm mất mỹ quan.
  4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
  Buộc tháo dỡ biển hiệu đối với hành vi quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.