Menu
091.663.2282 - 0947.633.282 luatminhchautn@gmail.com

Chương trình thực tập cho sinh viên khoa Luật tại Thái Nguyên

thực tập cho sinh viên khoa Luật tại Thái Nguyên

Đối tượng áp dụng: Chương trình thực tập cho sinh viên khoa Luật tại Thái Nguyên áp dụng đối với sinh viên thực tập tại Công ty theo dạng tự liên hệ hoặc được cơ sở đào tạo Luật tại Thái Nguyên giới thiệu; Nhân viên học việc của Công ty tại Chi nhánh Thái Nguyên (gọi tắt là thực tập sinh). 

Luật sư hướng dẫn: Luật sư Vũ Vinh Quang – Trưởng Chi nhánh Thái Nguyên, Công ty Luật TNHH Việt Kim.

Điện thoại: 091.663.2282   Email: luatminhchautn@gmail.com

I. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP

1. Hướng dẫn nhằm ổn định lại kiến thức chuyên môn cần thiết cho thực tập sinh.

2. Đào tạo bước đầu kỹ năng nghiệp vụ cơ bản cho thực tập sinh, chuẩn bị và ứng dụng ngay vào công việc.

3. Chia sẻ, nâng cao kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ chuyên sâu cho thực tập sinh, ứng dụng ngay vào công việc, tạo điều kiện giúp thực tập sinh tiếp cận một phần thực tiễn hành nghề qua hỗ trợ Luật sư giải quyết các vụ việc pháp lý thực tế.

4. Tạo sự hỗ trợ xử lý công việc cho sư, chuyên viên trong công tác hành chính và nghiệp vụ khi hành nghề.

5. Mang đến lợi ích truyền thông và lợi ích đào tạo nhân sự cho Công ty Luật Minh Châu, các đối tác của công ty.

II. CƠ CHẾ THỰC TẬP

1. Thực tập sinh chủ động và độc lập thực hiện các hoạt động thực tập theo hướng dẫn tại mục III của chương trình.

2. Hàng tuần, Công ty sẽ có 01 buổi sinh hoạt chung vào thứ 6 (hoặc theo thông báo của Luật sư hướng dẫn) để:

 • Thực tập sinh Báo cáo kết quả thực tập; đánh giá, nhận xét, rút kinh nghiệm về công việc trong tuần.
 • Luật sư hướng dẫn thực hiện chương trình tuần tiếp theo; tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng pháp luật cho thực tập sinh.
 • Giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm hành nghề Luật với Luật sư hướng dẫn.

3. Thực tập sinh gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực tập có thể/cần chủ động liên hệ với Luật sư hướng dẫn để nhận sự hỗ trợ kịp thời liên quan đến việc hướng dẫn thực hiện chương trình thực tập.

III. HOẠT ĐỘNG THỰC TẬP

1. Tìm hiểu nghề nghiệp: (Thời gian thực hiện: trong tuần 1)

Các công việc cần làm:

 • Tìm hiểu các vấn đề liên quan đến Luật sư và Tổ chức hành nghề Luật sư;
 • Nghiên cứu lĩnh vực hoạt động chính của Tổ chức hành nghề Luật sư nơi thực tập và các đối thủ cạnh trạnh.
 • Tìm hiểu về các cơ quan nhà nước tại địa phương / trung ương mà Tổ chức hành nghề Luật sư nơi thực tập hay làm việc / tiếp xúc.

Yêu cầu cần đạt: Có hiểu biết cơ bản về kiến thức nghề nghiệp và kiến thức xã hội cần thiết để hành nghề.

Kết quả cần bàn giao: Báo cáo tìm hiểu hoạt động nghề nghiệp và tổ chức thực tập; Báo cáo tổng kết hoạt động tìm hiểu, nghiên cứu hoạt động của đối thủ cạnh tranh; Danh bạ cơ quan nhà nước (tên, địa chỉ, điện thoại, email, thông tin lãnh đạo …)

2. Hệ thống hóa văn bản pháp luật (Thời gian thực hiện: trong tuần 2. Thực tập sinh có thể tự nghiên cứu và chủ động thực hiện công việc từ tuần 1)

Các công việc cần làm:

 • Hệ thống các văn bản pháp luật, biểu mẫu văn bản thường sử dụng trong hoạt động nghề nghiệp của Luật sư và của Tổ chức hành nghề Luật sư nơi thực tập.
 • Tổng hợp bản tin pháp luật liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội thường nhật và/hoặc lĩnh vực liên quan đến hoạt động của khách hàng của Công ty (áp dụng trong suốt thời gian thực tập).

Yêu cầu cần đạt: Có hệ thống văn bản, biểu mẫu hành chính để tra cứu và sử dụng trên máy tính khi cần thiết. Nắm được cách tra cứu, sử dụng văn bản; viết, điền thông tin trong các biểu mẫu.

Kết quả cần bàn giao: Cẩm nang văn bản pháp luật và biểu mẫu đơn thư; Bản tin pháp luật hàng tuần.

3. Tư vấn pháp luật trực tuyến Thời gian thực hiện: từ tuần 3 đến hết thời gian thực tập. Thực tập sinh có thể tự nghiên cứu và chủ động thực hiện công việc từ tuần 1.

Các công việc cần làm: Tư vấn pháp lý trực tuyến qua các chuyên trang pháp luật. Viết bài tư vấn theo form xây dựng cẩm nang luật tại website của Công ty.

Yêu cầu cần đạt: Nắm được quy trình tư vấn pháp luật. Nắm được cách chọn lựa câu hỏi tư vấn phù hợp và xử lý đúng câu hỏi tư vấn. Nắm được mẫu viết bài tư vấn, cách viết phù hợp, đảm bảo yêu cầu nội dung và hình thức.

Kết quả cần bàn giao: Bài viết cẩm nang luật theo form trên website của Công ty: 1 tuần tối thiểu 3 bài.

4. Nghiên cứu pháp luật thực tiễn

Thời gian thực hiện: từ tuần 4 đến hết thời gian thực tập. Thực tập sinh có thể tự nghiên cứu và chủ động thực hiện công việc từ tuần 1.

Các công việc cần làm: Tìm hiểu vấn đề pháp lý chuyên sâu được giao nghiên cứu và viết bài phân tích. Tổng hợp và bình luận án lệ, bản án tại Thái Nguyên.

Yêu cầu cần đạt: Nắm được quy trình tư vấn pháp luật. Nắm được cách chọn lựa câu hỏi tư vấn phù hợp và xử lý đúng câu hỏi tư vấn. Nắm được mẫu viết bài tư vấn, cách viết phù hợp, đảm bảo yêu cầu nội dung và hình thức.

Kết quả cần bàn giao: Bài viết chuẩn theo form trên website của Công ty: 1 tuần tối thiểu 01 báo cáo về một trong các vấn đề cần làm.

5. Hỗ trợ Luật sư giải quyết vụ việc pháp lý

Thời gian thực hiện: theo phân công của Luật sư.

Cách thức thực hiện:

 • Thực tập sinh nhận vụ việc pháp lý và thời hạn hoàn thành công việc theo sự phân công hướng dẫn của người hướng dẫn, hỗ trợ.
 • Thực tập sinh nghiên cứu hồ sơ vụ việc và trình bày đề xuất hướng giải quyết vụ việc theo mẫu, gửi lại cho người hướng dẫn, hỗ trợ.
 • Trong quá trình giải quyết, thực tập sinh có thể liên hệ với khách hàng, thay mặt khách hàng, Luật sư làm việc với các cơ quan nhà nước.
 • Thực tập sinh được hướng dẫn hoàn thành công việc, lưu hồ sơ tại Trung tâm. 

Yêu cầu cần đạt:

 • Tự xây dựng được báo cáo/kế hoạch/phương hướng/phương án/trình tự và giải quyết vụ việc của khách hàng.
 • Hiểu được bản chất các công việc thực tiễn thường nhật của Luật sư.
 • Nắm được mẫu viết bài tư vấn, cách viết phù hợp, đảm bảo yêu cầu nội dung và hình thức.

Kết quả cần bàn giao: Bài viết chuẩn theo form trên website của Công ty: 1 tuần 3 bài.

III. LƯU Ý TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP

1. Vấn đề kỷ luật:

Thực tập sinh cần tuân thủ các quy định về nội quy làm việc, trang phục, tác phong khi giao tiếp với đồng nghiệp, khách hàng;

Thực tập sinh cần đảm bảo an toàn về hồ sơ, tài liệu được giao nghiên cứu/bảo quản/thực hiện công việc và bí mật thông tin khách hàng theo quy định của Luật luật sư, Luật dân sự và quy chế của Công ty.

Thực tập sinh không bàn giao đủ kết quả công việc hàng tuần có thể bị tạm dừng chương trình thực tập. Trước khi kết thúc chương trình thực tập, thực tập sinh bàn giao đủ kết quả công việc thực hiện trong quá trình thực tập sẽ không nhận được xác nhận/đánh giá về chương trình thực tập của Công ty.

Thực tập sinh vi phạm các quy định nêu trên sẽ không được hưởng các quyền lợi nêu tại khoản 2 dưới đây và bị xử lý kỷ luật theo quy chế của Công ty và bồi thường thiệt hại cho công ty và khách hàng theo quy định của pháp luật.

2. Khi kết thúc chương trình thực tập:

Thực tập sinh thực hiện đầy đủ các công việc nêu trong chương trình thực tập sẽ được:

 • Cấp giấy chứng nhận/xác nhận về thời gian/quá trình thực tập tại Công ty;
 • Nhận phụ cấp khen thưởng từ Công ty dành cho thực tập sinh xuất sắc nhất và/hoặc theo khen thưởng khi hỗ trợ giải quyết vụ việc của khách hàng.
 • Nếu có nguyện vọng và được đồng ý, tham gia chương trình cộng tác viên và tập việc tại Công ty.
 • Có cơ hội làm việc chính thức tại Công ty hoặc được giới thiệu làm việc tại các Công ty đối tác.

Mọi thắc mắc về chương trình, Thực tập sinh cần liên hệ để nhận được sự hướng dẫn kịp thời của Luật sư hướng dẫn.

Trân trọng !