Menu
091.663.2282 - 0934.666.282 luatminhchautn@gmail.com

Biểu phí Dịch vụ pháp lý cho Khách hàng Doanh nghiệp

biểu phí dịch vụChi nhánh Thái Nguyên – Công ty Luật Minh Châu (Đoàn Ls tỉnh Thái Nguyên)địa chỉ tại Số 18 đường Việt Bắc, phường Đồng Quang, Tp Thái Nguyên xin kính chào Quý khách. Nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ pháp lý mà Chi nhánh Thái Nguyên cung cấp, đồng thời đảm bảo cho sự hợp tác lâu dài và hiệu quả của chúng tôi với Quý khách hàng; chúng tôi trân trọng thông báo về việc ban hành Biểu phí Dịch vụ pháp lý cho Khách hàng Doanh nghiệp dưới đây nhằm áp dụng cho các Khách hàng sử dụng các dịch vụ của chúng tôi như sau:

 • Tư vấn và đại diện thực hiện các thủ tục: Thành lập Doanh nghiệp; Thay đổi nội dung Đăng ký Doanh nghiệp; Thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh;
 • Soạn thảo Hợp đồng, Văn bản nội bộ của Doanh nghiệp;
 • Tham gia giải quyết tranh chấp của Doanh nghiệp.

Lưu ý: trước khi xem biểu phí, Quý khách vui lòng tham khảo các bài viết về:

I. BIỂU PHÍ THỦ TỤC DOANH NGHIỆP

 
Tên dịch vụ

 

Biểu phí Ghi chú
1 Thành lập Doanh nghiệp chung 2.500.000đ

/vụ việc

Công việc chính:

 • Tư vấn các pháp lý liên quan đến các thông tin đăng ký doanh nghiệp;
 • Soạn thảo hồ sơ và đại diện thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp;
 • Công bố thông tin về việc thành lập doanh nghiệp;
 • Khắc dấu và thông báo về việc sử dụng mẫu dấu của doanh nghiệp;
2

Thành lập Doanh nghiệp trọn gói

(“Khởi nghiệp” thành công)

5.000.000đ

/vụ việc

 Công việc chính:

 • Tư vấn về việc thỏa thuận nội bộ để thành lập Doanh nghiệp;
 • Các công việc tại Gói thành lập doanh nghiệp chung;
 • Tư vấn thủ tục, soạn thảo và đại diện thực hiện thủ tục thông báo về việc mở tài khoản 
 • Soạn thảo, cung cấp dự thảo các tài liệu pháp lý nội bộ của Doanh nghiệp;
 • Tư vấn thủ tục và soạn thảo các tài liệu về việc đăng ký thuế ban đầu
 • Tư vấn các thủ tục về hóa đơn, chữ ký số, và các vấn đề khác liên quan đến thành lập và sau thành lập Doanh nghiệp
3 Thay đổi nội dung đăng ký Doanh nghiệp Từ 1.500.000đ 

/vụ việc

Tùy việc thay đổi các thông tin:

 • Thay đổi thông tin đăng ký thuế.
 • Ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật …
 • Thay đổi tên, địa chỉ trụ sở, loại hình doanh nghiệp …

Công việc chính:

 • Tư vấn các pháp lý liên quan đến các thông tin thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Soạn thảo hồ sơ và đại diện thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Công bố thông tin về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Khắc dấu và thông báo về việc sử dụng mẫu dấu (nếu có);
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý cần lưu ý, thủ tục cần phải thực hiện sau khi thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
4 Thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh Từ 1.500.000đ 

/vụ việc

Công việc chính:

 • Tư vấn các pháp lý liên quan đến các thông tin thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh;
 • Soạn thảo hồ sơ và đại diện thực hiện thủ tục tại cơ quan nhà nước;
 • Công bố thông tin về việc thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh;
 • Khắc dấu và thông báo về việc sử dụng mẫu dấu (nếu có);
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý cần lưu ý, thủ tục cần phải thực hiện sau khi thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh.

 III. BIỂU PHÍ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG – VĂN BẢN

 
Tên dịch vụ

 

Biểu phí Ghi chú
1 Tư vấn, rà soát Hợp đồng Từ 1.000.000đ  /Hợp đồng  Công việc chính:

 • Tư vấn pháp lý về điều kiện giao dịch, hậu quả pháp lý của giao dịch;
 • Cung cấp văn bản pháp luật điều chỉnh giao dịch của khách hàng;
 • Rà soát Hợp đồng (nếu đã ký) hoặc tư vấn các nội dung cần trao đổi kỹ để ký Hợp đồng;
2 Soạn thảo Hợp đồng

 

 Từ 3.000.000đ  /Hợp đồng

(tùy theo độ phức tạp của vụ việc)

 Công việc chính:

 • Tư vấn pháp lý về điều kiện giao dịch, hậu quả pháp lý của giao dịch;
 • Cung cấp văn bản pháp luật điều chỉnh giao dịch của khách hàng;
 • Soạn thảo dự thảo Hợp đồng;
 • Chỉnh sửa dự thảo Hợp đồng theo đề xuất của khách hàng.
3 Đàm phán Hợp đồng  500.000đ/ giờ làm việc

800.000đ/buổi làm việc

Công việc chính:

 • Tư vấn pháp lý về quy trình thẩm quyền, điều kiện, trình tự đàm phán, giao kết Hợp đồng;
 • Tham gia cùng và/hoặc đại diện Khách hàng đàm phán, thương thảo và ký kết Hợp đồng;
4 Soạn thảo văn bản nội bộ của Doanh nghiệp Tùy đặc thù Doanh nghiệp Công việc chính:

 • Soạn thảo Hồ sơ pháp lý của Doanh nghiệp;
 • Soạn thảo Các quy chế, quy định nội bộ của Doanh nghiệp;
 • Soạn thảo Hồ sơ năng lực của Doanh nghiệp

IV. BIỂU PHÍ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

 
Tên dịch vụ

 

Biểu phí Ghi chú
1 Soạn thảo Đơn thư, văn bản pháp lý về việc giải quyết tranh chấp, thu hồi nợ 500.000 – 1.000.000đ /Đơn – biểu mẫu Công việc chính:

 • Tư vấn pháp lý về điều kiện, quy trình, hệ quả pháp lý khi gửi văn bản;
 • Cung cấp văn bản pháp luật điều chỉnh nội dung vụ việc của khách hàng;
 • Soạn thảo và điều chỉnh dự thảo văn bản.
2 Tham gia giải quyết tranh chấp Từ 3.000.000đ  /vụ việc 1. Mức thù lao nêu trên là tối thiểu để Luật sư tham gia giải quyết vụ việc.

2. Thù lao luật sư sẽ điều chỉnh tăng tùy theo các yếu tố như:

 • Mức độ phức tạp của vụ việc;
 • Thời gian Luật sư phải bỏ ra để tham gia giải quyết vụ việc;
 • Trình độ, Kinh nghiệm và uy tín của Luật sư;
 • Địa điểm giải quyết vụ việc.
 • Các yêu cầu đặc thù của khách hàng khi thực hiện công việc.
 • Quyết định của Luật sư trực tiếp tham gia giải quyết việc.
3 Soạn thảo đơn khởi kiện  1.000.000 – 3.000.000đ / vụ việc Công việc chính:

 • Tư vấn pháp lý về điều kiện khởi kiện, cách thức nộp đơn khởi kiện, quy trình tố tụng;
 • Hướng dẫn Khách hàng cách thức chuẩn bị các tài liệu gửi kèm đơn khởi kiện.
 • Cung cấp văn bản pháp luật điều chỉnh nội dung vụ việc của Khách hàng;
 • Soạn thảo và điều chỉnh dự thảo Đơn khởi kiện.
4 Luật sư tranh tụng vụ án kinh doanh thương mại Từ 15.000.000đ / vụ việc 1. Mức thù lao nêu trên là tối thiểu để Luật sư tham gia giải quyết vụ việc.

2. Thù lao luật sư sẽ điều chỉnh tăng tùy theo các yếu tố như:

 • Mức độ phức tạp của vụ việc;
 • Thời gian Luật sư phải bỏ ra để tham gia giải quyết vụ việc;
 • Trình độ, Kinh nghiệm và uy tín của Luật sư;
 • Địa điểm giải quyết vụ việc.
 • Các yêu cầu đặc thù của khách hàng khi thực hiện công việc.
 • Quyết định của Luật sư trực tiếp tham gia giải quyết việc.

V. ÁP DỤNG BIỂU PHÍ DỊCH VỤ PHÁP LÝ

1. Biểu phí dịch vụ pháp lý nêu trên là biểu phí chung, tối thiểu và chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

2. Biểu phí dịch vụ pháp lý này được cập nhật ngày 10/10/2016.

3. Biểu phí trên không áp dụng cho trường hợp Quý khách hàng sử dụng dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên cho Doanh nghiệp; hoặc sử dụng trọn gói dịch vụ giải quyết tranh chấp doanh nghiệp.

4. Biểu phí trên được áp dụng cho các khách hàng lần đầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Đối với các khách hàng đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi và được xếp hạng “Đối tác thân thuộc” chúng tôi có các ưu đãi riêng và không áp dụng biểu phí trên.

5. Để có mức phí dịch vụ cụ thể đối với vụ việc của mình, và các ưu đãi khi sử dụng dịch vụ, đề nghị Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

VI. ƯU ĐIỂM CỦA CHÚNG TÔI:

1. Dịch vụ chuyên nghiệp

Chúng tôi cam kết và đảm bảo về tính chính xác của hồ sơ, thời gian thực hiện thủ tục; đảm bảo về sự thỏa mái, tiện lợi khi Quý khách hàng sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tận nhà của Quý khách vào bất kỳ thời điểm nào theo yêu cầu.

2. Tiết kiệm chi phí

Khách hàng không mất thêm bất kỳ chi phí nào khác khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bởi phí dịch vụ nêu trên là phí trọn gói. Chúng tôi cam kết không thu thêm bất kỳ khoản phí, lệ phí nào khi Khách hàng sử dụng dịch vụ.

3. Loại bỏ rủi ro pháp lý

Chúng tôi không chỉ tư vấn những vấn đề khách hàng quan tâm, mà nội dung tư vấn của chúng tôi có đầy đủ, chi tiết về mọi vấn đề mà Quý khách nên biết và buộc phải biết trước, trong và sau khi sử dụng dịch vụ và giải quyết vụ việc. Tránh tình trạng Khách hàng không nắm vững các quy định nên và buộc phải biết, dẫn đến bị cơ quan nhà nước xử phạt vi phạm hành chính; hoặc việc giải quyết vụ việc chưa đáp ứng được nhu cầu thực sự của khách hàng gây khó khăn, hoặc tạo các nguy cơ, rủi ro sau đó mà Khách hàng có thể gặp phải.

Kèm theo đó, Quý khách hàng được cung cấp miễn phí các tài liệu, văn bản pháp lý điều chỉnh vụ việc của Khách hàng.

4. Hậu mãi

Sau khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, Quý khách hàng được xếp hạng “Đối tác thân thuộc” và được ưu tiên cung cấp dịch vụ và hưởng ưu đãi về giá khi sử dụng các dịch vụ khác của chúng tôi.